موسسه حقوقی دکتر آذربایجانی و همکاران

مقالات

۰۰:۰۰
۱۲ / ۵ / ۱۴۰۰

دادلا

🔹شما مخاطب دادلا هستید🔹 شاید برایتان سوال باشد که در پرونده های مهم تخصصی اگر شما وکیل بودید چطور دفاع می‌کردید؛

۰۰:۰۰
۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۷
۱۱:۳۲
۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۷