معرفی تیم حقوقی

موسسه حقوقی دکتر آذربایجانی و همکاران

موسسه حقوقی دکتر آذربایجانی و همکاران

 • وکلاء همکار
  • دکتر علیرضا آذربایجانی شریک موسس و مدیر

   دکتر علیرضا آذربایجانی شریک موسس و مدیر

   کد : 0912111111

  • دکتر مهدی اسماعیلی

   دکتر مهدی اسماعیلی

   کد : 0912111111

  • مریم فرهنگ

   مریم فرهنگ

   کد : 09127943368

  • امیر طاهر یزدان پناه

   امیر طاهر یزدان پناه

   کد : 09121386935